ساخت جرثقیل

سوله سازی حسینی 

۰۹۱۳۳۲۰۷۷۲۰

پل جرثقیل
ساخت جرثقیل سقفی                                           

طراحی انواع سازه های فلزی سبک و سنگین

ساخت انواع اسکلت های فلزی صنعتی و مسکونی

ساخت جرثقیل های سقفی و دروازه ای

خرید و فروش انواع سوله های نو و دست دوم