خدمات ما

ساخت سوله

صنایع سوله سازی حسینی  ۰۹۱۳۳۲۰۷۷۲۰


طراحی انواع سازه فلزی سبک و سنگین

ساخت انواع سازه های صنعتی و مسکونی

اجرای فنداسیون سوله در ابعاد مختلف

ساخت جرثقیل های سقفی و دروازه ای

خرید و فروش انواع سوله های دست دوم

ساخت جرثقیل سقفی

ساخت جرثقیل سقفی

۰۹۱۳۳۲۰۷۷۲۰

جرثقیل
ساخت جرثقیل سقفی و دروازه ای با مناسب ترین قیمت و بالاترین کیفیت در سراسر ایران 

جرثقیل

ساخت جرثقیل

سوله سازی حسینی 

۰۹۱۳۳۲۰۷۷۲۰

پل جرثقیل
ساخت جرثقیل سقفی                                           

طراحی انواع سازه های فلزی سبک و سنگین

ساخت انواع اسکلت های فلزی صنعتی و مسکونی

ساخت جرثقیل های سقفی و دروازه ای

خرید و فروش انواع سوله های نو و دست دوم